ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Số: 1132/PGD&ĐT - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024

1132_PGD_PHƯƠNG_HƯỚNG_THỰC_HIỆN_.pdf

Văn bản

Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

new
Ngày đăng
04/04/2024

Số: 2137/SGD&ĐT-GDTrH-TX Bến Tre, ngày tháng 8 năm 2023 V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp trung học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2045/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ni

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2396/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn triển khai Nội dung giáo dục địa phương chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp THCS, THPT năm học 2023 – 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1164/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1131/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1148/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1153/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy môn Khoa học tự nhiên cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2243/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất, Hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2062/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS, THPT năm học 2023-2024.

new
Ngày đăng
23/09/2023