ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Câu lạc bộ trường

TRƯỜNG THAM DỰ NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO STEM TỈNH BẾN TRE NĂM 2023

Trường Phổ thông Herrmann Gmeiner Bến Tre chọn một dự án “ECOMAID” do Câu lạc bộ STEAM của trường đề xuất. Dự án ECOMAID thuộc lĩnh vực Hệ thống nhúng do hai học sinh Huỳnh Nhân Thiện Trí Tín và em Võ Phan Minh Tiến học lớp 12/1 của trường cùng nhau thực hiện

Chi tiết