ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Văn bản

Số: 2137/SGD&ĐT-GDTrH-TX Bến Tre, ngày tháng 8 năm 2023 V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp trung học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2045/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ni

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2396/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn triển khai Nội dung giáo dục địa phương chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp THCS, THPT năm học 2023 – 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1164/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1131/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1132/PGD&ĐT - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1148/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1153/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy môn Khoa học tự nhiên cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2243/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất, Hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2062/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS, THPT năm học 2023-2024.

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2096/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v thực hiện dạy học môn Khoa học tự nhiên cấp THCS; môn Vật lý, Hóa học và Sinh học cấp THPT năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2097 /SGD&ĐT-GDTrH-GDTX - V/v Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn THCS, THPT năm học 2023-2024.

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2246/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 4946/KH-UBND - KẾ HOẠCH Thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2029 /SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Kế hoạch dạy học trực trực tuyến tháng 9 năm 2021

new
Ngày đăng
19/09/2021

Công bố danh mục sách giáo khoa Lớp 2 và Lớp 6 sử dụng trong trường Phổ Thông Hermann Gmeiner Bến Tre từ năm học 2021-2022

new
Ngày đăng
18/08/2021

CV số 4825 / UBND-KGVX V/v Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ

new
Ngày đăng
16/08/2021

CV số 1069_VP V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục

new
Ngày đăng
19/05/2021

CV số 903_KT v/v Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

new
Ngày đăng
19/05/2021
Tổng 31