ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Văn bản

Kế hoạch số 1673/KH-SLĐTBXH ngày 07/05/2024 về triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

new
Ngày đăng
05/06/2024

Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

new
Ngày đăng
04/04/2024

Số: 2137/SGD&ĐT-GDTrH-TX Bến Tre, ngày tháng 8 năm 2023 V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp trung học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2045/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ni

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2396/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn triển khai Nội dung giáo dục địa phương chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp THCS, THPT năm học 2023 – 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1164/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1131/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1132/PGD&ĐT - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1148/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1153/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy môn Khoa học tự nhiên cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2243/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất, Hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2062/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS, THPT năm học 2023-2024.

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2096/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v thực hiện dạy học môn Khoa học tự nhiên cấp THCS; môn Vật lý, Hóa học và Sinh học cấp THPT năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2097 /SGD&ĐT-GDTrH-GDTX - V/v Hướng dẫn dạy học môn Ngữ văn THCS, THPT năm học 2023-2024.

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2246/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v Hướng dẫn tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài trong các cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 4946/KH-UBND - KẾ HOẠCH Thời gian năm học 2023-2024 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2029 /SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Kế hoạch dạy học trực trực tuyến tháng 9 năm 2021

new
Ngày đăng
19/09/2021

Công bố danh mục sách giáo khoa Lớp 2 và Lớp 6 sử dụng trong trường Phổ Thông Hermann Gmeiner Bến Tre từ năm học 2021-2022

new
Ngày đăng
18/08/2021

CV số 4825 / UBND-KGVX V/v Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ

new
Ngày đăng
16/08/2021
Tổng 33