Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ

CV4825_UBND_KGVX_TieptucGiancach.pdf

Thông báo

Thông báo xem Kết quả Dự Tuyển Lớp 10

new
Ngày đăng
04/07/2024

THÔNG BÁO Thời gian Dự tuyển Lớp 10 - Năm học 2024 - 2025

new
Ngày đăng
28/06/2024

Danh sách và Thời gian Dự tuyển Lớp 1 - Năm học 2024 - 2025

new
Ngày đăng
28/05/2024

Thông báo Tuyển sinh - Năm học: 2024 - 2025

new
Ngày đăng
08/04/2024

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THẦY CÔ SỬ DỤNG HỆ THỐNG LMS CỦA TRƯỜNG

new
Ngày đăng
23/09/2023

Tài liệu hướng dẫn Học sinh sử dụng hệ thống LMS của trường

new
Ngày đăng
23/09/2023

Thông báo Tuyển Sinh Năm học: 2023 - 2024

new
Ngày đăng
02/04/2023

Thông báo Tuyển Sinh Năm học: 2022 - 2023

new
Ngày đăng
15/04/2022

Mời Học sinh - Khối 12 tham dự chương trình: "Giải Ngố Để Làm Giàu"

new
Ngày đăng
13/01/2022

Hướng dẫn tham gia lớp học trực tuyến bằng phần mềm Teams

new
Ngày đăng
04/09/2021