ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

CHINH PHỤC KỲ THI - Lịch sử - Lịch sử Việt Nam (1919 - 1945)

Nguồn: VTV 7 - Cùng thầy Nguyễn Mạnh Hưởng và kênh VTV7 ôn tập và hệ thống kiến thức môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017.

 

Bộ môn Lịch sử