ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Những sự kiện lịch sử lớn của thế giới tác động tới Việt Nam (1945 - 2000) - CPKT THPTQG môn Lịch sử

Nguồn: VTV 7 - Chinh phục kỳ thi THPTQG môn Lịch sử Những sự kiện lịch sử lớn của thế giới tác động tới Việt Nam (1945 - 2000) -  Giảng viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Bộ môn Lịch sử